Facebook
Mail
Serwis

AMMS

Nowoczesne rozwiązanie:

 • posiada ergonomiczny, nowatorski, wygodny i lubiany przez użytkowników interfejs przeglądarkowy, wyposażony między innymi w konfigurowalne pulpity ułatwiające dostęp do danych i funkcji najczęściej używanych
 • dzięki współpracy z urządzeniami mobilnymi daje natychmiastowy dostęp do danych w każdym miejscu, także przy łóżku pacjenta
 • odpowiada za sprawne gromadzenie, dystrybucję oraz tworzenie elektroniczniej dokumentacji medycznej
 • wspomaga lekarzy w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwiając dostęp do danych o stanie zdrowia każdego leczonego
 • zapewnia obowiązkową sprawozdawczość dla NFZ oraz dla instytucji i ośrodków statystyki medycznej
 • usprawnia organizację procesu leczenia
 • umożliwia rozliczanie z NFZ, a także wspomaga rozliczanie finansowe z innymi płatkiikami
 • umożliwia wykonywanie analiz zarządczych na potrzeby Dyrekcji placówki medycznej
 • prowadzi pełną sprawozdawczość dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, organów założycielskich, płatników świadczeń zdrowotnych, a także gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo przepływu informacji, poprzez wykorzystanie mechanizmów min. takich jak asymetryczna kryptografia
 • jest zgodne z obowiązującym polskim prawem regulującym działalność jednostek ochrony zdrowia
 • CZYTAJ WIĘCEJ

  InfoMedica

  Systemy medyczne InfoMedica to:

 • kompleksowy pakiet oprogramowania dla zakładów opieki zdrowotnej.
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji medycznej,
 • praca w modułach : ruchu chorych, obrotu lekiem i materiałami zużywanymi w procesie leczenia, ewidencji badań, zabiegów, konsultacji i procedur medycznych, obsługi pracowni diagnostycznych oraz wykonywanych badań laboratoryjnych, prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja oraz rozliczenia ilościowych i finansowych usług medycznych w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami komercyjnymi,
 • wspomaga rachunek kosztów, wycenę kosztów normatywnych świadczeń, kalkulację kosztów leczenia, podejmowanie decyzji cenowych, rachunek wyników oraz ocenę kondycji finansowej zakładu.
 • funkcje wspomagające pełną sprawozdawczość dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, organów założycielskich, płatników świadczeń zdrowotnych
 • Systemy administracyjno-zarządcze InfoMedica

 • gromadzenie i przetwarzanie wszystkich informacji związanych ze zdarzeniami gospodarczymi zachodzącymi w szpitalu.
 • pełna księgowość i zarządzanie finansami, realizowanie rachunkowości zarządczej,
 • monitorowanie kontraktów i umów oraz wpływów z tytułu ich realizacji
 • szczegółowy rachunek kosztów działalności bieżącej, kalkulowanie kosztów leczenia pacjentów
 • Wszystkie aplikacje pakietu InfoMedica są zintegrowane ze sobą w sposób zapewniający przepływ informacji pomiędzy właściwymi jednostkami organizacyjnymi szpitala objętymi komputeryzacją.